Sněží

(Milena Jelínková, Michal Rajtmajer / Milena Jelínková)

Sněží,
zmrzlý peří andělů zas padá,
šedivej den myšlenky ti v loužích topí.
Snad možná osud sám si z tebe tropí,
když v loužích tě topí a z tebe si tropí
hloupou legraci.

Sněží,
to zmrzlý peří andělů mám ráda.
Studí za límcem a jako špičky kopí
bodá a taje, mou šíji vodou kropí
a jak špičky kopí, mou šíji kropí,
život navrací.

Jen oči mít zavřený a padá a padá
do vlasů, do tváří, do dlaní…
bíle peřím být natřený, mám ráda,
bílá ústa, v nichž zamrzlo vyznání.
Jen oči mít zavřený a padá a padá
a točit se ve větru, dotknout se jen,
chvilky útěchy, bezpečí - mám ráda,
z kruhu prázdnoty, nicoty, vyskočit ven!