Myšlenky

(Milena Jelínková, Michal Rajtmajer / Milena Jelínková)

Utopit myšlenky,
dobré nechat, ať plavou,
v řece protečou hlavou,
do moře slov, ať se vlévají.

Utopit myšlenky,
ať na dno hluboké padnou,
vylovit je není věcí snadnou,
nevyplavou, duši nemají.

Ref:
Domněnka vynese nad hladinu
jedinou touhu co se do vln přivine.
Cit v sobě ukrývá svoji vinu
a touha našeptává jediné - nadechni se!

Utopit myšlenky,
brání se a s vůlí perou,
kde sílu jen berou,
o život prosí a škemrají.

Utopit myšlenky,
svědomí zatíží kámen,
ať už s nimi je ámen,
zoufale po dechu lapají.