Slova

(Vlastimil Vorda / Milena Jelínková)

V moři slov bych se utopila,
jak vlny jsou, ale bez směru.
Mít tak loď, ach, kde bych byla,
já ztrácím čas, než je přeberu.

V moři slov bych se utopila,
já tonu v nich, věřit nelze jim,
mít tak loď, ach, kde bych byla,
zatím jen s vlnami zápasím.

V moři tvých slov jsem ztracená,
plují si, kam se jim zachce,
tvá představa lásky je zvrácená
a šumění vln zní sladce.

V moři tvých slov jsem zatracena,
nelze v nich poznat, co vlastně chceš,
obsahem jejich rozpolcena,
najdu v nich pravdu… tvoji lež.